Fra sidelinja

- Etter sterkt påtrykk begynte jeg forsiktig å feire jul for første gang i fjor

Kristina Kaald, født 1987 - utdannet journalist fra Hestvika. 

Min elendige innstilling og aversjon mot hele desember måned har selvsagt ført til at jeg har ødelagt jula fullstendig for de rundt meg

Nyheter

I år har jeg startet den møysommelige jobben med å forkaste ubrukelige juletradisjoner og innføre nye.