Aud går til kamp mot forretningsmannens utbyggingsplaner

Nabo Aud Bye er svært bekymret over Lasse Høyems utbyggingsplaner. - Det vil bli ei helt annen øy. Herøya vil aldri bli den samme igjen, sier hun og tilføyer at det blir vanskelig for Hitra kommune å si nei til videre utbygging om de først har sagt ja til en part.  Foto: Cecilia Brurok

Det blir vanskelig å si nei til videre utbygging om de først har sagt ja til en part

Nyheter

- Øya vil aldri bli den samme igjen, sier Aud Bye. Hun frykter Lasse Høyems utbyggingsplaner vil føre til utbredt turisme, forsøpling, økt motorisert sjøaktivitet og vanskeliggjøring av sauedriften hennes på Herøya.