- Jeg tror de glemmer at dette også er mitt fristed

Lasse Høyem har registert at naboer er urolige for hans Herøya-planer, men sier at dette nok beror på at de ser for seg en langt større aktivitet enn det som faktisk vil bli tilfellet.

Lasse Høyem Foto: privat. 

Nyheter

Dette svarer Lasse Høyem til lokalavisas artikkel om Aud Byes skepsis til hans Herøya-planer: