- Harejakt er en god familieaktivitet i skogen. Hitra burde være et utmerket sted for det

Bålet, eller varmen som det heter på riktig harejaktspråk, er en viktig del av jaktaktivitetene. F.v. Stein og Sebastian, Jon, Vidar og Jon Magne.  Foto: privat

Nyheter

I øyregionen er det veldig liten tradisjon for harejakt. Harebestanden på Hitra ser ut til å ha tiltatt de senere årene. Frøya har også en bestand av hare, den hevdes å være relativt liten.