Nypresten vil gjøre ting litt annerledes

Søndag blir det innsettelse av ny sokneprest på Hitra, Birgith M. Borch Lenes Østnes  Foto: Cecilia Brurok

Nyheter

Førstkommende søndag den 6. januar innsettes det ny sokneprest på Hitra. Den nye soknepresten Birgith M. Borch Lenes Østnes er ikke helt ukjent på Hitra. Hun har nemlig vært prostiprest i 50 prosent stilling på Frøya og Hitra siden starten av august. Hun er nok best kjent med konfirmantene og deres familier siden hun har hatt ansvar for konfirmantundervisningen i høst og vinter. Nå blir hun ansatt i 100 prosent stilling kun på Hitra.