Ønsker heller ny bru gjenbygd som en attraksjon

Slik så "Rævbrua" ut i 1969. Nå ønsker Sula Grendalag og Stiftelsen Sula fyr en ny bru på det samme fundamentet.  Foto: Widerøes flyveselskap AS

En stikkrørsløsning vil i praksis innebære en sperring av kanalen.

Nyheter

Vil stoppe veivesenets planer om å erstatte gjennomrustet bru med smal stikkrenne.