Disse seks filmene sørget for at den forrige kino-rekorden ble knust

Kinosjef Omar Pleym i Hitra kino gleder seg over at det ble løst over 7.300 billetter til kinoforestillingene i fjor. 

Nyheter

Aldri før har Hitra kino hatt flere på kino enn i 2018. Den gamle rekorden ryker med klar margin.