Har portrettert mennesker med forskjellige kreftdiagnoser

Siri er selv en av kreftoverleverne.

Siri Wahl-Olsen var tirsdag invitert til Temacaféen i regi Kreftforeningen og Frøya frivilligsentral, for å dele sin personlige krefterfaring og fortelle nærmere om boka si”Kreftoverlevere. Historier om kreft”.  

Nyheter

Høsten for vel tre år siden følte Siri Wahl-Olsen seg i sitt livs form. Hun hadde vært på mammografiundersøkelse og tenkte ikke stort mer over det, før hun i mellomjula fikk et brev i posten om at hun øyeblikkelig måtte komme tilbake for en grundigere sjekk.
- Jeg tenkte aldri at jeg kunne bli syk, få kreft, men plutselig kunne jeg kjenne en kul i brystet, fortalte Siri Wahl-Olsen under tirsdagens temacafé-samling på Frøya.