- Kan føre til at gårdene blir liggende brakke

- Hvis man rir prinsippet om at kun privatpersoner kan eie gårdseiendommene, blir alle tapere, mener Sigrid Hanssen.

Sigrid Hanssen har planer for Sørstua gård på Tranvikan.  

At man ser økonomiske muligheter i å utvikle en eiendom, gir en vinn-vinn-situasjon

Nyheter

Sigrid Hanssens firma fikk nei. Nå søker to nye firma om konsesjon på Hitra-eiendommer og sakene blir prinsippdiskusjoner i Hitra kommunestyre.