Åpner for boligblokker på Siholmen

- Vi har et ønske om å bygge sjønære boliger, sier Helge Gåsø

Dette området i sjø kan bli fyllt ut og bebygd, hvis planen godkjennes 

Det er ønskelig å oppføre blokk-bebyggelse i inntil 4 etasjer

Nyheter

Kommunestyret skal torsdag behandle en siste del av arealplanen for Sistranda. På grunn av et innspill som kom under siste høringsrunde, valgte man å ta ut deler av området på Siholmen til en ny runde med begrenset høring. Innspillet kom fra ON Arkitekter og Ingeniører AS, på vegne av Frøya eiendom.