Nå øker sjansen for gang- og sykkelvei

Gang- og sykkelveien(rød strek) kan bli mye rimeligere hvis den bygges samtidig med legging av kommunale rør og ledninger. 

Nyheter

Så lenge kommunen betaler over halvarten av kostnadene