- Vi nærmer oss fastetiden før påske og det vil vi feire på en spesiell måte

Ønsker små og store velkommen til en annerledes dag i kirken

Diakon Maria Anonsen, menighetspedagog Grete Hammer, prest Birgith Østnes og kantor Silvio Krauss oppfordrer små og store til å komme fargerikt kledd i kirken førstkommende søndag. 

Nyheter

På Hitra blir det fastelavensgudstjeneste både i Sandstad kirke (kl. 11.00) og Fillan kirke (kl.15.00), søndag 3.mars.

- Finn fargerike klær og gevanter og kom til gudstjeneste små og store. Det blir mye sang og musikk, og de som ønsker å bevege seg og danse kan det, smiler menighetspedagog Grete Hammer og lover en annerledesdag tilrettelagt for barn og foreldre i kirkeskipet. Hun tilføyer at de tilbyr ansiktsmaling en time før gudstjenesten begynner.

- Vær fargerik

Prest Birgith Østnes, menighetspedagog Grete Hammer, diakon Maria Anonsen og kantor Silvio Krauss sier det er viktig med varierte gudstjenester.

- Vi ønsker gjerne mer folk i kirkene våre og for å oppnå dette tror vi kreative måter å ta i bruk kirkerommet er riktig framgangsmåte. For ikke lenge siden arrangerte vi Ungmesse og den ble godt besøkt, i tillegg ønsker vi å tilby noe for barn. Det er mange måter å formidle budskapet på som innbefatter at de som kommer ikke bare må sitte å høre på. Vi oppfordrer alle barn og voksne til å komme i fargerike kostymer på søndag. Det blir kirkekaffe med overraskelse etterpå.

Om fastetiden

Etter kirkens tradisjoner går vi nå inn i fastetiden før påske. Inngangen til en 40 dagers lang fasteperiode feires med fest og glede. Det finnes mange tradisjoner av denne feiringen. De katolske landene feirer med karneval. Ordet kommer visstnok fra det latinske carne vale som betyr «farvel kjøtt», forklarer Grete Hammer.

- Kjøttfulle måltid og kjødets lyster legges til side og Gud settes i sentrum. Første påskedag er første søndag etter fullmåne etter vårjevndøgn. Starten på fasten regner man 40 dager tilbake uten å ta med søndagene (som ikke er fastedager). Da kommer man frem til datoen for askeonsdag og fastelavnsdagene i forkant av fasten. I dagens samfunn er det nok ikke mange som faster denne perioden, men feit tirsdag er nok en god dag for mange. Faste er en viktig del i mange troendes liv da de legger til side en del fysiske behov og setter bønn og Gudsnærvær i fokus.

980 12 034 cecilia@hitra-froya.no