Kommentar

- Strammere nasjonale regler og god helseoppfølging i lokale firmaer, hilses velkommen

Nyheter

Kommentar

Fire kamskjelldykkere har omkommet på jobb utenfor Frøya og Smøla; i 2002, i 2008, i 2009 og i 2014. Ikke så rart da at denne delen av bransjen har vært under sterkt kritisk søkelys både fra Arbeidstilsynet, påtalemyndigheten og mediene. I tillegg kommer andre typer yrkesdykkere innaskjærs, de som for eksempel jobber ved oppdrettsanlegg eller med arkeologiske oppgaver. Felles for dem alle er at dype dykk og tungt arbeid under vann stiller krav til dykkernes helse, spesielt om det skulle oppstå situasjoner der man må redde seg selv eller kolleger.