Brannsjefene uenige om veivalg for brannvesenet

Det er gått fire år siden Hitra og Frøya kommuner ble enige om å slå sammen brannvesenene.
Nyheter

Kommuneledelsene på Hitra og Frøya møtes til samarbeidsforum førstkommende onsdag. Der vil de få lagt fram det brannsjef i Hitra, Dag Bjørshol, kaller et grunnlagsdokument for sammenslåing av brannvesenene på øyene.