Endelig avtale om bygging av ladestasjon for elbiler

Etter en god del "om og men" gjør Fortum Charge & Drive nå endelig klar for bygging av ladestasjon for elbiler i Fillan.

Dette er ladestasjonen Fortum har bygget på Krokstadøra. Fillan skal få en tilsvarende. 

Nyheter

Mye er sagt og skrevet og forberedt om ladestasjon for elbiler ved rådhuset i Fillan. Det var meninga at stasjonen skulle kunne tas i bruk i fjor. Ledninger er plassert i bakken og fundamentet er klart, men ennå mangler selve stasjon-installasjonen. Før jul skrev lokalavisa at det hadde oppstått uenighet mellom Hitra kommune og stasjonsselskapet Fortum Charge & Drive om betingelsene som skulle ligge i avtalen for drift og bygging av stasjonen.