- Vi bruker å si at vi er Hitras største bedrift som ingen vet om

Mikaela og Petter Kristian Rimol.  Foto: Lars Otto Eide

Nyheter

I fjor ble det vasket 560 nøter og1000 luseskjørt i fjor, reparert 400 nøter og impregnerte totalt 550 nye og gamle nøter her på Hestnes.