Vannforsyning i Fillan-området

- Det brukes nå ordet "krise"

Nyheter

Det er sterkt press på nok vann i Fillan-området, forteller Dag Willmann i teknisk komite.