Kvenværing Nils og statsråd Åse fant tonen under Hitra-besøk

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen tok seg god tid til å hilse på beboere og ansatte under sitt besøk ved Hitra helsetun. Det ble blant annet en lengre prat med Nils Furuvik. 

Dere strekker ute ei hånd, bygger kompetanse på tvers og løfter i flokk på Hitra

Nyheter

I dag besøkte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) Hitra helsetun. Åse Michaelsen lyttet interessert til assisterende rådmann, Harald M. Hatle, sin orientering innledningsvis, om blant annet kommunes satsningsområder for de neste år. Deretter fikk hun omvisning av leder for Hitra sykehjem, Anne Strøm, under sitt tre timer lange Hitra-besøk.