Energiministeren vil ikke gripe inn

- Dette er først og fremst et anliggende kommunen selv må løse

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg  Foto: OED/Scanpix

Nyheter

- Kommunen har selv gitt dispensasjon etter plan- og bygningsloven slik at anleggsarbeidene kunne starte. Hvordan kommunen forholder seg til kravene fra aksjonistene må kommunen selv svare for. Olje- og energidepartementet (OED) har gitt konsesjon, og den ligger fast.

Det skriver olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) i en epost til lokalavisa Hitra-Frøya fredag ettermiddag at vi tidligere i dag ba om en kommentar til vindkraft-aksjonen på Frøya. Vi ba også om en kommentar til det politiske kravet som ble framlagt tidligere i dag, der ordfører Berig Flåmo (Ap) og kommunestyrerepresentant Aleksander Søreng (Frp) krevde stans i utbygginga.

- OED har gitt konsesjon, og den ligger fast. Basert på denne godkjente NVE for kort tid siden detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan. Denne er påklaget, og oversendes OED når klagefristen er utløpt. Jeg kan på den bakgrunn ikke gi noen nærmere kommentar om klagen nå, sier Freiberg.

Lokalpolitikerne uttalte tidligere i dag at de også ønsket et snarlig møte med ministeren.

- Når det gjelder ønsket fra ordføreren om et møte, er døren min åpen for alle som ønsker. Men jeg vil være tydelig på at slik saken står i dag, er dette først og fremst er et anliggende kommunen selv må løse, sier Freiberg.

Hitra-Frøya har fredag ettermiddag stilt spørsmålet videre til den politiske og administrative ledelsen i Frøya kommune om hvordan de tolker situasjonen som nå har oppstått og om TrønderEnergi har oppfylt kravet om anleggsstart eller ikke.