Energiministeren vil ikke gripe inn

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg  Foto: OED/Scanpix

Nyheter

- Kommunen har selv gitt dispensasjon etter plan- og bygningsloven slik at anleggsarbeidene kunne starte. Hvordan kommunen forholder seg til kravene fra aksjonistene må kommunen selv svare for. Olje- og energidepartementet (OED) har gitt konsesjon, og den ligger fast.