Anbefaler ikke høyere seilingshøyde under nybrua

De fleste båtene blir uansett for høye til å passere nybrua.

Dagens Knarrlagsundbru har seilingshøyde på 17 meter. 

Dersom man løfter bruhøyden til 20 meter, vil noen flere seilbåter kunne passere

Nyheter

Knarrlagsundbrua har som kjent kort levetid igjen på grunn av store skader i armeringen, og Statens vegvesen planlegger ny bru over Knarrlagsundet, parallellt med dagens bru.