Fra sidelinja

- Jeg føler at vi har nådd en milepæl

Tove Mathisen er fra Hamarvika. Har egen blogg - “Havets datter” - 

Og jeg vil gjerne fremheve aksjonskomiteen. De har stått på dag og natt, med Hans Anton og Eskil som spydspisser, selv om jeg vil understreke at det ikke er en væpnet aksjon

Nyheter

En hadde verktøy