Kommentar

- Papiravisa lever altså i beste velgående. Da må ikke staten bidra til å drepe

Papiravisa lever altså i beste velgående, og nå tror mange i bransjen at den vil bestå i mange år til. Da må ikke staten bidra til å drepe

Nyheter

Kommentar

Forslaget til nye postlov kan få direkte følger for deg som leser avisa på papir.

Posten gjør det ikke akkurat enklere å lage avis. Man har gjennom år strammet kraftig inn på leveringsfristene, som gjør det umulig å rekke fram med lokalavisas papirutgave til andre deler av landet på utgivelsesdatoen. Prisene skrus opp. Og denne uka la regjeringen fram forslag om ny postlov, som gjør rammebetingelsene for papiravisa enda tøffere. Siden regjeringen har flertall, er det sannsynlig at det blir slik, selv om avisbransjen protesterer og ser store konsekvenser.

Ja, det er kostbart å distribuere brev, pakker og aviser til enhver krok i dette langstrakte landet. For vanlig brevpost er dette mindre og mindre aktuelt, vi sender jo det meste på epost nå. Men for papiravisene er dette vesentlig mer utfordrende, spesielt for avisene som kommer ut hver dag. I dag leveres det post fem dager i uka i Norge, men Posten ønsker 2,5 omdelingsdager i snitt på grunn av nedgangen i brevpost. Forslaget fra regeringen sier at avisleveringa skal skje fast på tirsdag, torsdag og lørdag. Ikke fredag, slik bransjeorganisasjoner heller vil. Etter planen vil endringen tre i kraft 1. juli 2020.

I dag leverer Posten rundt 15 prosent av landets aviser. En veldig stor andel av Hitra-Frøyas opplag går med Posten. Også vi forsøker å tilpasse oss denne nye virkeligheten. Vi leverer mye journalistikk på HF+ og vi har nå en forbedret eavis-løsning på plass. Eavisa er den digitale kopien der du kan lese papirutgaven digitalt fra kl 22 dagen før utgivelse, eller når du er på reise eller bor såpass langt unna trykkeriet vårt at Posten ikke rekker fram på datoen. Men om dette nye i postloven betyr endring i utgivelsesfrekvens eller bytte av avisdag, det kan jeg ikke svare på ennå. For Hitra-Frøyas del vil det finnes praktiske løsninger, men sånn som det ser ut nå: Ikke uten at det går ut over tirsdags- og fredagsvanen med papiravis i postkassa eller på lunsjbordet på arbeidsplassen.

Papiravisas død ble spådd for mange år siden, men disse spåmenn har måttet spise i seg avispapiret. Digitalbruken øker, men fortsatt ønsker veldig mange lesere papir. I en fragmentert og støyende digitalverden, viser det seg at svært mange fortsatt vil ha overblikket og roen papiret tilbyr - og det vil også annonsørene utnytte. Fortsatt er lokalavisas papirutgave den mediekanalen i øyregionen som leses mest, og den flytter også varer for annonsørene med en annen kraft enn digitale annonsekanaler. De ferske lesertallene viser at lokalavisa har 7.400 lesere på papir og 5.600 bruker våre digitale kanaler. Papiravisa lever altså i beste velgående, og nå tror mange i bransjen at den vil bestå i mange år til. Da må ikke staten bidra til å drepe.


 

Verst er den nye postloven selvsagt for avisene som kommer ut oftere enn tre dager i uka. Ifølge Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) vil forslaget føre til at 200.000 dagsavislesere fra neste sommer ikke lenger får avisa si hver dag og kaller forslaget et alvorlig angrep på lokale, regionale og nasjonale mediehus. For to uker siden la regjeringen fram en mediepolitisk plan for å motvirke medie-skygger, områder uten levende lokalavis. Nå kommer altså en plan som skaper nettopp medieskygger i deler av landet.

Regjeringen sier den vil gi avisbransjen insentiv til å flytte leserne over på digitale plattformer. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) lover 10 millioner kroner ekstra over mediestøtteordningen til dette de neste årene. Norge har over 2.000 aviser med over 1.000 eksemplarer i opplag. Ministerens støtte utgjør en femtusenlapp på oss hver...

Det kan bli slutt på dagsaviser utenfor tettbygde strøk, sierNationen-sjef Irene Halvorsen. – Blir dette forslaget gjennomført, vil det ta livet av journalistikken, sier generalsekretær Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser til NTB. Så tøff som Hetland er, vil ikke jeg være - vi har moderne journalistikk på moderne flater også. Men mange aviser og mediehus, også vårt, er ennå veldig avhengig av inntektene fra papiravisene. Det er viktig at vi har et distribusjonsnett for å sikre meningsmangfold og informasjonstilgang i hele landet, og det er myndighetens ansvar. En struping her, vil få konsekvenser. Derfor er forslagene i postloven problematiske, mildt sagt.


Bjørn Lie Rønningen

redaktør

lokalavisa Hitra-Frøya