Dette vil ny vei mellom Sula og Mausund koste

- Dette er siste runde, sier Sigbjørn Larsen som i dag presenterte ny utredning.

Jeg er veldig fornøyd med utredningen. Den viser at det er mulig å få til en veitrase som gir behov for kun ett fergeleie, sier Sigbjørn Larsen. 

- Dette er siste runde for å berge bosetningen i øyrekka.

Nyheter

- Det utredningen viser er at det trengs å flyttes på en million kubikk fast fjell for å bygge hele sambandet fra Sula til Mausund. Med dagens priser på 40 kroner kubikken betyr det at man kan gjøre alt av fylling til 40 millioner kroner. Det er ikke lang tid med spart fergedrift for det har betalt seg, sier Sigbjørn Larsen.