Barnevernet

Så mange under 22 år fikk støtte eller hjelp

Her er tallene for Hitra og Frøya - samt resten av fylket.

BARNEVERN: Det var 126 personer mellom 0 og 22 år fra Hitra og Frøya som hadde tiltak gjennom barnevernet i fjor. (Illustrasjonsfoto) 

I Frøya kommune var det 56 personer mellom 0 og 22 år som hadde tiltak gjennom barnevernet i 2018

Nyheter

I løpet av fjoråret var det 126 barn og unge under 22 år i Hitra og Frøya som fikk støtte eller hjelp av barnevernet. Andelen i Hitra er forholdsvis høy.