Øker og kutter i ruter. Men innfører også ny tilbringertjeneste

Fylkestinget i Trøndelag har vedtatt et såkalt oppdragsbrev til AtB om hvordan busstilbudet skal være fra 2021.
Nyheter

Oppdraget er basert på en omfattende utredning fra AtB, som administrerer kollektivtrafikken i fylket, om hvordan selskapet ser for seg å knytte sammen distriktene og byene med kollektivtransport. Men fylkestinget kuttet rundt 50 millioner kroner i anbudet, noe som betyr færre ruter i enkelte deler av distriktet. Det berører også Hitra/Frøya-regionen.