Nå skal TrønderEnergi og Frøya kommune møtes i retten

TrønderEnergi-direktør Ståle Gjersvold var på sidelinja, sammen med aksjonister mot vindkraft, da formannskapet behandlet saken som nå kraftselskapet trekker kommunen til retten for.  

Loven åpner ikke for at kommunen kan utvise skjønn eller velge å utvide fristen

Nyheter

Som kjent har TrønderEnergi valgt å følge alle mulige tre veier for å få opphevet byggestoppen på Frøya vindkraftverk: Klage etter plan- og bygningsloven, appell om statlig plan og å ta saken til retten. Nå skal partene snart møtes i rettssalen.