Slik utvikler lokalhandelen seg

Detaljhandelen i Norge har sin egen statistikk, som viser omsetning per innbygger i hver kommune. Hitra er nummer 77 og Frøya er nummer 163 av 423 kommuner.  

Utviklingen det siste året har vært bedre på Hitra enn hva vi ser ellers i landet

Nyheter

Statistikken som forteller om omsetningen i detaljhandelen i 2018 – per innbygger - er klar.