Kommentar

Seks momenter som gjør meg usikker på utfallet av lokalvalget

valgutstyr, valg, stemmesedler, stemme, norsk form, oslo rådhus  Foto: Tore Fjeld

Nyheter

Kommentar: La kampen begynne

Jeg kan ikke med sikkerhet påstå at dette kommunevalget er det mest usikre på lange tider, men det er i hvert fall bygget seg opp en del usikkerhetsmomenter som gjør at de neste fire månedene blir spennende.