Tilbakeblikket

Over 40 år siden de gikk på Skjønhals skole

Nyheter

Dette er 3.-, 4.- og 5. klassetrinn ved Skjønhals skole i 1978. Foran fra venstre: Tove Boneng, Anne Lise Stranden, Kjellrun Englund, Sissel Sandvik, Roger Sandvik, Aud Iren Kvalvær og Kjersti Kværnø.