Kommentar

- Hvor stor (eller rettere sagt lav) politibemanning skal vi akseptere?

Nyheter

Kommentar:  For mye eller for lite

Det er mye snakk om politiets tilstedeværelse for tida. For mye, eller for lite.