Helgereportasjen

- Visst var det en utfordring å bo på ”ei omflødd øy”

Anne Marie ble konfirmert i 1956. Etter dette gikk hun Trondheim Katedralskole og Landsgymnaset i Bø i Telemark. Hun studerte teologi ved Menighetsfakultetet i Oslo, men praktiserte aldri som prest. I stedet var hun i skoleverket, de ti siste årene ved Oppegård videregående skole. Hun bodde da i Ski kommune, og var sterkt engasjert i politisk arbeid. 

Som ei lita jente fikk jeg med meg historier som verserte om skumle lyder på prestegården

Nyheter

- En skulle tro det var et kultursjokk for ei lita jente å flytte til prestegården på øya Rottingen utafor Svellingen på Frøya. Det var ikke det for meg. De fem åra jeg bodde der ute minnes jeg med glede, sier Anne Marie Dranger Bachen med overbevisning.