Elevene skal få fullføre der de startet. Men gratis blir det ikke

Elever som bor innenfor dagens Snillfjord-grense, men som fra nyttår bor innenfor nye kommunegrensen for Hitra, skal få fullføre ungdomsskolen på Krokstadøra om de vil.   Foto: Hitra-Frøya

Nyheter

Ungdomsskoleelever ved Krokstadøra oppvekstsenter – Aa skole skal få fortsette ved denne skolen fram til våren 2021 selv om de etter nyttår bor i nye Hitra kommune.