- Så lenge det er håp, må vi prøve alt

- Hvis jeg var dødsyk og ble fortalt om en medisin som ga meg ti prosent sjanse til å overleve, ville jeg gått for den. Slik billedgjør Knut Arne Strømøy (Sp) hvorfor han vil gå til rettsak mot staten.

Knut Arne Strømøy 

Folk har snudd før, også

Nyheter

Et enstemmig formannskap vedtok at Frøya kommune ikke skal forfølge vindkraftsaken videre. Dette etter at kommunaldepartementet hadde konkludert med at Trønderenergi har byggetillatelse til Frøya vindkraftverk. Enstemmigheten i formannskapet kom etter en lukket gjennomgang av kommuneadvokatens vurdering.