Tilbakeblikket

Begynte ved Dyrøy skole for 10 år siden

Nyheter

Tre blide elever hadde høsten 2009 sin aller første skoledag ved Dyrøy oppvekstsenter.