Tilbakeblikket

Førsteklassinger i Knarrlagsundet

Fra venstre: Sivert Berget, Ludvik Christoffer Hestnes, Jørgen Eriksen, Kine Reksen og lærer Camilla Yttereng. 

Nyheter

Dette er 1. klasse ved Knarrlagsund oppvekstsenter i 2009: