Hotelldirektør Stian er svært godt fornøyd med utviklinga, kan vise til kjempevekst

2018 var et bra år for Stian Vatn og Dolmsundet hotell. Nå håper han å sette ny rekord. 

Næringslivet på Hitra er i vekst og etter at Dolmsundbrua ble åpnet har vi fått bedre tak på Frøya-markedet.

Nyheter

Både hotellet i Dolmsundet og på Sistranda gikk i pluss i 2018, mens regnskapet til Hjorten hotell viser et underskudd på tre millioner kroner.