Bykser i NM:

- Helt fantastisk for en utkantkommune. Det gir en helt annen status

Hitra har klatret mange plasser opp siste seksårsperiode, fra 153 i 2013 til 75 i år, viser Kommune-NM fra NHO. Det gleder Hitra-ordfører Ole L.Haugen seg over. 

Helt fantastisk for en utkantkommune, og gir en helt annen status og et mye forbedret utviklingspotensiale enn det vi hadde for få år siden

Nyheter

Frøya kommune fortsatt blant fylkets øverste, selv om resultatet er litt svakere. Og Hitra gjør et byks på lista.