- Kan legendenes fantastiske verden ha noe å lære oss moderne mennesker?

Ola Grønskag skal fortelle om gresk-ortodokse ikoner 

Denne kunstformen skiller seg sterkt fra den vest-europeiske kunsten

Nyheter

Lørdag (24.august) kommer Ola Grønskag til Frøya bibliotek for å fortelle om en av sine store interesser, gresk-ortodokse ikoner.

Ikoner er malerier som framstiller Kristus, jomfru Maria eller helgener, men også viktige hendelser i den kristne lære, og også legender. Slike malerier har en framtredende plass i gresk-ortodoks kristendom. Bruken av ikoner har opphav i ei tid da folk flest ikke kunne lese, og da bilder ble brukt i forkynnelsen. Ikonografi var «å skrive med bilder», og det utviklet seg en egen kunstform med faste tradisjoner og mye symbolikk.

– Denne kunstformen skiller seg sterkt fra den vesteuropeiske kunsten, sier Ole Grønskag, blant annet gjennom bruk av omvendt perspektiv. Historien, teknikken og betydningen for mennesker gjennom mange århundrer, fasinerer meg.

Tre av ikonene som Ola Grønskag har malt. F.v.: jomfru Maria, den seirende Kristus og døperen Johannes. Disse skal inngå i en tradisjonell rekke på sju ikoner som blir omtalt som seiersrekka og som omfatter apostelen Peter, erkeengelen Mikael, jomfru Maria, Kristus på tronen, døperen Johannes, erkeengelen Gabriel og apostelen Paulus. 

 

Maler ikoner selv

Gjennom ikonene vil Ola Grønskag ta folk med på en reise gjennom historia, kirkehistoria og menneskers liv og tro. Han spør om legendenes fantastiske verden har noe å lære oss moderne mennesker.

Ola Grønskag kom i kontakt med ikoner da han studerte i Bergen på slutten av 1970-tallet. Etter hvert begynte han også å male ikoner. Til nå har han malt et tjuetalls. Til foredraget – som gjerne må ta form som en samtale – vil han ha med materialer og utstyr og vise hvordan et ikon bygges opp og males.

Foredraget skjer i samarbeid mellom Folkeakademiet Frøya og Frøya bibliotek.