Det haster, sier kystrenovatørene

Dag etter dag er båtene breddfulle av plastsøppel. Her er det de mener lokalpolitikerne må kreve

Mausund feltstasjon har samlet inn flere tusen kubikk med søppel de siste par årene. - På Sæterøya i Lyngværet har vi alene plukket 50 kubikk med søppel i år, forteller Jan Ivar Skaget og kollegaene. Dette er to av båtene deres fullastet med søppel fra Sæterøya. Fortsatt er det mer å hente. 

Man kan ikke bare basere seg på at problemet skal løses på dugnad

Nyheter

- Havets eksistens er truet. Dette ser vi hver dag vi er på jobb. Alt av fisk og pattedyr inneholder plast. Ingen unntak, sier daglig leder ved Mausund feltstasjon, Odd Arne Arnesen.