14 har kjøpt seg bolig på Sistranda den siste måneden. Her er oversikten

Nyheter

I kartet finner du komplett oversikt fra Kartverket over eiendommer solgt og overdratt i Frøya kommune i august 2019.