I finskjorte og dress avlegger Ole Martin her sin stemme for 39. gang!

Har ikke sløyfa å stemme en eneste gang siden han ble myndig.

Det er viktig å ta vare på demokratiet

Nyheter

I finskjorte og dress kommer Ole Martin Iversen (99) inn i valglokalet sammen med sin datter Trude Tønder. Frøyværingen fyller 100 år i november og denne dagen skal han stemme for 39.gang.