Bygger sju 112 meter høye master på Frøya nå i september

Blir like høye som vindkraftverkets turbinhus.

Bildet viser en vindmålemast fra vindkraftverket på Eldsfjellet på Hitra. 

Nyheter

TrønderEnergi(TE) vil i løpet av september sette opp sju vindmålermaster innenfor området til Frøya vindkraftverk.