Må stenge Lakseveien i nesten ett døgn i oktober

Strenge regler for støping av Åstfjordbrua etter brukollaps

Prosjektleder for Fv. 714 Lakseveien, Hanne Louise Moe. 

Vi vil planlegge et tidspunkt som vil være minst mulig til hinder.

Nyheter

Støping av brudekke på Åstfjordbrua er i gang, og de to første støpene på hver sine 25 meter er gjort på sørsiden av Åstfjorden.