- I hverdagen utgjør en time eller to ganske mye

Det går med mye tid skal Elise Nilsen Boneng (18) ta buss mellom hjemmet sitt på Bonenget ved Dyrøy og til Fillan hvor hun går skole.

Det blir mye venting når Elise Nilsen Boneng (18) skal ta buss mellom hjemmet sitt på Bonenget og til Fillan hvor hun går skole. 

Jeg vet at de har egne forpliktelser og gjøremål å prioritere, men jeg ønsker å spare tid

Nyheter

- Skoleskysstilbudet er muligens greit for de som bor langs strekningen Sistranda-Fillan, men ikke for alle elevene som bor i grendene, sier Elise Nilsen Boneng (18).