Millimeter fra alvorlig ulykke: -Det var en grusom opplevelse

Da Håvard kom kjørende fra sykehuset kom det plutselig en bil mot ham i feil kjøreretning

Håvard Heggvik havnet i en bilulykke torsdag. - Det var en grusom opplevelse, sier han. 

Nyheter

Ektepar fra Fillan var torsdag millimeter fra å havne i en alvorlig ulykke på fylkesvei 714 ved Våvatnet da en 80-åring havnet i motgående kjørefelt.