Karin fra sidelinja: Helt koko

Karin Jegtvik 

Er det latskap? Er det kløkt? Er det tidsklemma? Eller er det rett og slett en erkjennelse av at de ikke strekker til som foreldre?

Nyheter

Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro. Ja, jeg gjorde det. I sommer en gang. Og det var omtrent da jeg hørte fra lien en gjøk som sa ko-ko. Ko-ko. Ko-ko.