- Trenger kompetente folk på servicebåt

Nyheter

- Havbruksnæringa har behov for kompetente folk på servicebåter. Det finnes per i dag ikke noe utdanningstilbud som ivaretar dette. Her må den videregående skolen på banen og utvikle tilbud i tråd med etterspørsel i næringen, mener Henrik Kierulf (H) i Trøndelag fylkesting. Tirsdag løfter han dette behovet inn i fylkesutvalget.