Fylket innrømmer:

- Svært uheldig for enkelte elever

Fylkesrådmannen og AtB ser at skyssopplegget for enkelte elever ved Guri Kunna vgs. Hitra og Frøya kan oppleves som svært uheldig for enkeltelever, spesielt når det slår inn i kombinasjon med ekstra lang skoledag.

Det blir mye venting når Elise Nilsen Boneng (18) skal ta buss mellom hjemmet sitt på Bonenget og til Fillan hvor hun går skole. Hun fortalte nylig om reisehverdagen sin her i lokalavisa. Nå vil AtB se på tilbudet på nytt.  Foto: Cecilia Brurok

I kombinasjon med ekstra lang skoledag kan dette på enkeltelevnivå oppleves som svært uheldig

Nyheter

Nå varsler fylkesrådmannen at AtB er villig til å finne forbedringer sammen med den videregående skolen og med grunnskolene i Hitra og Frøya. Nylig fortalte 18-åringen Elise Nilsen Boneng gjennom lokalavisa Hitra-Frøya hvordan hun opplever skolehverdagen, som ofte består av tidlig avreise hjemmefra, lange skoledager og tilsvarende sen hjemkomst.