Tilbakeblikket

Frøyas fotball-gutter

Nyheter

Dette er Frøyas unge fotballgutter i 2001. Bak fra venstre: Oddvar Henry Stranden, Kim Arntzen, Arvid Sørdahl, John Ivar Theodorsen, Ingvild Johansen, Aleksander Hansen, Anders Fiskvik og Per Ove Espens.